Un nou marturisitor impotriva apostaziei / Avva Rafail Aghioritul

Nota: In ziua de astazi exista doua tipuri de rezistenta: unul este cel al pseudo-traditionalistilor care trec cu vederea greselile dogmatice ale sinoadelor din care fac parte, pozand in mari aparatori ai dreptei credinte cand de fapt rostul lor este de a falsifica predaniile Sfintilor Parinti pentru a proteja sistemul. Cel de-al doilea este cel al urmasilor Sfantului Maxim Marturisitorul – cel care a avut curajul de a infrunta patriarhii si sinoadele apostate monotelite. Din pacate, in ziua de astazi multi fac parte din prima categorie, si acestia duc un razboi intru minciuna pentru a sterge cu buretele adevarata marturisire. Dar, slava Domnului, exista si martusitori din a doua categorie. Pentru rugaciunile lor Dumnezeu sa ne miluiasca pe noi, pe toti…

(material preluat de pe www.toaca.md)

16 iunie 2010

Iubiţi Arhipăstori şi Păstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mă adresez către voi, eu, nevrednicul monah Rafail (Berestov)

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea (cu „bisericile” eretice – n.n.) şi prin acţiunile lor decisive vor să direcţioneze Biserica Ortodoxă pe calea pieirii, calea unirii. Vremurile în care trăim sunt bântuite de diferite învăţături greşite şi tălmăciri teologice false, pentru că noi, întreaga omenirea, suntem afectaţi de înşelare. E o mare înşelare, când cineva vrea să şteargă dogmele, să şteargă hotarele bisericeşti, e o foarte mare înşelare diavolească, acum aceştia nu văd cu desăvârşire hotarele şi nu se supun nici canoanelor, nici dogmelor bisericeşti, întărite la cele şapte Soboare Ecumenice şi care sunt stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15).

E război, război duhovnicesc, război al satanei cu Dumnezeu prin Biserică, pentru a schimonosi adevărul şi pentru ca Duhul Sfânt, Duhul Adevărului să plece din Biserică atunci când se va săvârşi unirea cu ereticii. Pentru aceasta şi pregătesc ei acum unirea. Este prima etapă de unire a Sfintei Biserici Ortodoxe cu ereticii-catolici pentru a-l recunoaşte pe papă cap al Sfintei Biserici. Ereticul să fie capul Sfintei Biserici?

Este o erezie catolică, papistaşă! Şi ca urmare – Duhul Sfânt, Duhul Adevărului va pleca din Biserică, şi toţi cei care o vor primi şi îl vor pomeni pe papa, nu vor mai fi ortodocşi, ci eretici-catolici. Sau o vor face cu viclenie, zicând: „Pomeniţi-l pe patriarhul vostru”, iar patriarhul îl va pomeni pe papă. Este o mare viclenie. Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox. Noi, însă, creştinii ortodocşi, nu-l vom pomeni pe patriarhul-catolic.

Mă adresez cu toată fermitatea, stăpânii mei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, a bătut ceasul! Nu se mai poate tăcea, ci cu tărie trebuie să spunem NU: NU – ecumenismului! NU – unirii! NU – papismului! NU – catolicismului! NU – globalizării! NU – serghianismului! NU – renovaţionismului şi neorenovaţionismului!

Vă sfătuiesc să convocaţi Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acei ierarhi care sunt infectaţi de erezii şi să se osândească toate ereziile pe care le-au acumulat unii reprezentanţi ai Bisericii. Biserica este sfântă, de aceea în ea nu se pot conţine păreri greşite.

Faptul că reprezentanţii oficiali ai Bisericii vor la această etapă să se unească cu papismul şi să-l recunoască pe papa drept cap al Bisericii, este doar începutul căderii. În viitor ei, vrăjmaşii lui Dumnezeu, vrăjmaşii mântuirii noastre, nu se vor opri, ei neapărat se vor uni cu toţi cei auto-intitulaţi „creştini”. Însă, după ce se vor uni cu toţi protestanţii, uniaţii, tot felul de monoteliţi, monofiziţi, baptişti, care chipurile mărturisesc creştinismul, ei nu se vor opri. Ei pregătesc „biserica” satanei. Mai departe se vor uni cu religia musulmană, cu religia satanistă iudaică, cu cea budistă şi chiar cu sataniştii de tot soiul şi cu vrăjitorii, după cum deja au practicat la adunăturile ecumeniste.

Aşadar, vă chem cu toată hotărârea, stăpânii mei, Preasfinţiţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, să staţi pentru adevărul bisericesc, că nu se mai poate tăcea. „Nu avem unde da înapoi!”. A ne retrage înseamnă a pieri. Ştiţi oare că putem pierde Biserica Ortodoxă Rusă, după cum întreaga Europă a pierdut Ortodoxia. Ortodoxia se va duce în catacombe, ea va rămâne, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit.

Biserica lui Hristos este stâlp de nebiruit al adevărului (1 Tim. 3, 15), dar câţi oameni, câte milioane vor nimeri în labele dracilor… Înţelegeţi…?

Aşadar, vă chem pe voi, iubiţi Arhipăstori, să vă ridicaţi întru apărarea credinţei ortodoxe împotriva tuturor ereziilor şi dezbinărilor.

Dacă însă veţi tăcea cu voi se va judeca Sf. Serafim de Sarov, şi Hristos înfricoşător vă va acuza dacă nu vă veţi ridica întru apărarea Ortodoxiei:

„Mie, nevrednicului Serafim, Domnul mi-a deschis, că pe pământul Rusiei vor fi mari nenorociri. Credinţa Ortodoxă va fi călcată în picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe duhovniceşti se vor lepăda de curăţia Ortodoxiei şi pentru aceasta Domnul îi va pedepsi cu asprime. Eu, nevrednicul Serafim, trei zile şi trei nopţi L-am rugat pe Domnul ca să mă lipsească pe mine de Împărăţia Cerească, iar pe ei să-i miluiască. Dar Domnul a răspuns: „Nu îi voi milui, pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima lor departe de Mine stă”…

Orice dorinţă de a introduce schimbări în pravila şi învăţătura Sfintei Bisericii este erezie, hulă asupra Duhului Sfânt, care nu se va ierta în veac. Pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc şi mânia lui Dumnezeu îi va răpune pe ei…”

Pocăiţi-vă, cât Domnul mai rabdă.

Şi poporul rus nu vă va susţine în lepădarea voastră. Veţi fi ca nişte trădători, ca nişte iude. Şi doar acei Arhierei, care vor rămâne credincioşi Bisericii şi lui Hristos, vor fi în Biserica Sfântă, Ortodoxă.

Este necesar să fie convocat Soborul Ortodox Local, dacă reprezentanţii oficiali vor accepta al 8-lea Sobor „tâlhăresc” şi vor primi ideile eretice de unire cu catolicii, vor recunoaşte întâietatea papei şi ecumenismul şi dacă vor încălca aşezămintele Apostoleşti despre aceea, că preotul este bărbatul unei femei şi nu îi este permis să se însoare de două ori.

Acest sobor poate fi convocat de trei episcopi, sau de zece, sau de douăzeci… Aceasta va fi Biserica prigonită, însă noi vom da mărturii pentru ea, toţi creştinii ortodocşi. Credincioşii, care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne în Biserică.

La Sfântul Sobor sabia credinţei va curăţa toate ereziile. Această Biserică va fi Sfântă, Adevărată, Biserica Ortodoxă a lui Hristos curăţită. Iar ereticii vor fi osândiţi şi alungaţi afară împreună cu toate ereziile. Acea „biserică” a satanei, zidită de apostaţi, care nu se va smeri în faţa sfântului Sobor şi va recunoaşte întâietatea papei în Biserică, şi nu a lui Hristos, se va uni cu celelalte confesiuni. Această „biserică” este a lui antihrist, fiind acea desfrânată, care şade pe fiară (Apoc. 17, 3). Iată încotro se cotilesc reprezentanţii oficiali ai Biserici, iată încotro merg – la satana.

Soborul Ortodox, adunat din episcopi, preoţi, diaconi, călugări şi mireni, este un instrument canonic corect al Bisericii. Cu lama credinţei el curăţă toate rănile canceroase de pe trupul Sfintei Biserici Ortodoxe. Sfântul Sobor trebuie să osândească toate ereziile şi toate vătămăturile din conştiinţa omenească: şi sionismul, şi masoneria, şi socialismul, şi comunismul, şi democraţia ca fiind lepădări de Dumnezeu ce provoacă daune imense omenirii.

Din istorie cunoaştem că Împărăţia Ortodoxă nu a dăunat Bisericii şi omenirii, ci a contribuit la lărgirea împărăţiei şi întărirea Bisericii. Istoria demonstrează că Monarhia este orânduirea politică patriotică şi folositoare Bisericii. În Rusia Împăraţii erau persoane sfinţite. Monarhul este stăpân în casa sa şi el construia, nu distrugea şi nu provoca haos în propria ţară.

Iubiţi Arhipăstori, noi, preoţii ortodocşi, călugării şi mirenii vom fi cu voi, când vă veţi ridica întru apărarea adevărului şi vă vom susţine.

Aşadar, vă zic ferm, stăpânii mei, iubiţi episcopi, în sfârşit, dacă vreţi să vă mântuiţi, ridicaţi-vă, adunaţi Soborul Local în Biserica noastră Ortodoxă Rusă. Chiar şi în taină, însă este necesar să fie câţiva episcopi, câţiva preoţi, diaconi, călugări şi mireni. E bine să fie reprezentanţi ai presei, jurnalişti, oameni credincioşi Ortodoxiei, pentru a da mărturie şi a povesti despre acest Sobor tuturor creştinilor ortodocşi.

Iertaţi-mă, iubiţi Prea Sfinţiţi, pe mine, păcătosul.
nevrednicul monah Rafail (Berestov)

This entry was posted in Alti autori, Marea apostazie. Bookmark the permalink.

One Response to Un nou marturisitor impotriva apostaziei / Avva Rafail Aghioritul

  1. MARIUS GOGONEA says:

    Extraordinar marturisitor parintele! Aproape ca nu mai am cuvinte.
    Aceeasi situatie este si in BOR dar si in intreaga Ortodoxie. Cine se ridica sa strige in pustia apostaziei, cine duce trezvia Sfintilor Parinti in Biserica lui Hristos? Unde sunt arhiereii marturisitori de dinaintea turmei?
    Hristoase Dumnezeul nostru ; ne rugam Tie si nadajduim intru mintuirea Ta Doamne. Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>