Sfantul Nicolae Velimirovici despre Europa

Unii teologi şi ierarhi contemporani, fiind virusaţi de o mentalitate secularizată, predică despre virtuţile Europei. Iar oamenii lipsiţi de discernământ se lasă înşelaţi. Iată însă o poziţie a unui sfânt – pe care Cuviosul Iustin Popovici l-a numit Noul „Gura de Aur”. Citatele sunt luate din cartea „Prin fereastra temniţei”, apărută la Editura Predania din Bucureşti (http://www.predania.ro/c008fereastra_temnitei.html)

Toată ştiinţa Europeană nu e în stare să înlocuiască nici măcar o poruncă a Domnului. p.13

Oarecând, Apostolul Pável se plângea Evreilor care nu vieţuiau după legea lui Dumnezeu, zicând: Că numele lui Dumnezeu pentru voi se huleşte între neamuri.Rom. 2:24 În zilele noastre, Sfântul Pável le-ar fi zis ereticilor şi atheilor Europeni: Numele lui Hristos din pricina voastră se huleşte între neamuri în toate părţile, şi în Africa, şi în India, şi în China şi peste tot. Căci se întâmplă cele spuse Evreilor de către Domnul: Şi au umblat dupre neamurile la care au mers, şi au spurcat numele cel sfânt al meu.Iez. 36:20 Toate neamurile urăsc numele lui Hristos din pricina Creştinilor. Toţi Îl alun­gă pentru că aud de la Creştini cum ei înşişi se leapădă de El în numele culturii lor, iar pe Apusenii botezaţi şi cultivaţi îi numesc diavolii albi. pp. 26-27

Precum au fost în trecut Evreii pentru Varavva, aşa şi Creştinii de astăzi ai Europei sânt pentru tâlhar şi împotriva lui Dumnezeu. p. 45

O, fraţii mei, pentru ce a lăsat Europa calea cea dreaptă şi a rătăcit în pustia de nestrăbătut? Pentru că s’a îndepărtat de la Hristos cel Călă­uzitor, şi a început să întrebe de cale pe filosofii săi, pe căpeteniile sale, pe politicienii săi, pe cărturarii săi, pe toţi ceilalţi neştiutori ai săi şi pe ghicitori. Europa nu-l mai întrebă calea pe Cel ce s’a pogorât din cer şi s’a înălţat din nou la cer, pe Cel ce şi-a vărsat pentru Europa sângele pe crucea Evre­iască. p. 66

Eu nu mă îngrijorez de soarta Indiei sau Chinei. Mă îngrijorez de soar­ta Europei. Va cădea precum Capernaúmul. Şi acolo unde astăzi sânt tru­faşele ei turnuri, vor fi muşuroaie de furnici; unde astăzi sânt bulevardele lor, vor fi mărăcini şi şerpării; acolo unde acum este strigătul neruşinat împotriva lui Hristos, va fi ţipătul bufniţelor şi urletul şacalilor. Pentru că atunci când Europa s’a crezut cultă, atunci s’a sălbăticit. Când a crezut că ştie tot, atunci s’a prostit. Când a crezut că e foarte pu­ternică, atunci a devenit neînsemnată ca o pânză de păianjen. p.76

Noul turn al Babilónului, aceasta este Europa. p.78

Europa zilelor noastre nu mai este nici papistă, nici lutherană. Este în afară de acestea şi dincolo de acestea. Este cu totul pământească, fără vreo dorinţă de a urca la cer – nici cu paşaportul infailibilului Papă, nici pe scara inteligenţei protestante. Ea se leapădă de călătoria din această lume. Doreşte să rămână aici. Doreşte ca mormântul să-i fie acolo unde i-a fost leagănul. pp.78-79

Europa zilelor noastre este cel mai mare Turn babilónic. Cel dintâi turn din Babilón, zidit de oameni din cărămidă, era doar un semn şi-o închi­puire a adevăratului şi marelui turn babilónic înfăţişat astăzi de Europa. De unde vine aceasta? Din faptul că Europenii au părăsit poruncile lui Dumnezeu şi au urmat poruncilor oamenilor. p. 195

Europa este erezie. Şi orice erezie Creştină e mai rea decât păgânis­mul, căci experienţa a dovedit că e mai uşor să-i câştigi pe păgâni pentru Hristos decât să-i întorci pe ereticii Creştini la dreapta-slăvire. Câtă vre­me ne vom chema ortodocşi, nu-i putem pune în nici un chip pe eretici drept pildă pentru noi. Ţelul Creştinilor ortodocşi nu este de a alerga după eretici, ci de a-i întoarce pe aceştia la calea cea dreaptă. p. 207

O, fraţii mei, oare nu vedeţi toate acestea? Oare n’aţi simţit întunericul şi fărădelegile Europei anticreştine pe spinarea voastră? Vreţi cu Europa sau cu Hristos? Cu moartea sau cu viaţa? Întrebaţi-vă. Luminaţi-vă. Ho­tărâţi-vă. Moartea sau viaţa. Acestea două le-a pus Moisì oarecând înain­tea poporului său. Şi noi le punem în faţa voastră. Să ştiţi: Europa este moarte, Hristos este viaţă. Alegeţi viaţa, ca să fiţi vii în veac. Amin. p. 79

Serbia e vecina Europei, dar Serbia nu este Europa. Să ajute Europa, dacă vrea şi dacă poate, dar să nu se contopească în Europa, să nu se piardă în Europa. Într’un cuvânt: să fie cu Hristos, să se laude cu Hristos şi cu nimic altceva, iar atunci lumina cea cerească se va revărsa înaintea ei. Şi va şti încotro merge. Va vedea calea cea bună. p. 93

Hristos a plecat din Eu­ropa precum odinioară din Gadara, la dorinţa Gadarenilor. Dar după ce El s’a îndepărtat, a venit războiul, nenorocirea, groaza, năruirea, nimicirea. S’a întors în Europa barbarismul precreştin Avar, Hun, Longobard, African, de o sută de ori mai cumplit. Hristos şi-a luat Crucea şi harul Său, şi s’a înde­părtat. A rămas întunericul şi duhoarea. Iar voi, alegeţi acum cu cine vreţi să fiţi: cu Europa întunecoasă şi rău-mirositoare, ori cu Hristos. p. 127

Europa, în amurgul nebuniei ei, a strigat: „Pace, pace! Voi face pace în lume, cu ajutorul ziarelor, cinematografelor şi conferinţelor. Pace tuturor, şi pretutindeni. Voi face pace fără Dumnezeu şi fără Hristos.” 156

Europa zilelor noastre este cel mai mare Turn babilónic. Cel dintâi turn din Babilón, zidit de oameni din cărămidă, era doar un semn şi-o închi­puire a adevăratului şi marelui turn babilónic înfăţişat astăzi de Europa. De unde vine aceasta? Din faptul că Europenii au părăsit poruncile lui Dumnezeu şi au urmat poruncilor oamenilor. 195

Europa este erezie. Şi orice erezie Creştină e mai rea decât păgânis­mul, căci experienţa a dovedit că e mai uşor să-i câştigi pe păgâni pentru Hristos decât să-i întorci pe ereticii Creştini la dreapta-slăvire. Câtă vre­me ne vom chema ortodocşi, nu-i putem pune în nici un chip pe eretici drept pildă pentru noi. Ţelul Creştinilor ortodocşi nu este de a alerga după eretici, ci de a-i întoarce pe aceştia la calea cea dreaptă. 207

Că omenirea Europeană a făcut legământ cu moartea şi învoială cu iadul este cel mai vădit lucru dintre toate cele petrecute în istoria lumii în ultimele două sute de ani. Europa întreagă duhneşte a moarte. Uni­versităţile Europene propovăduiesc moartea. Cărturarii Europeni descriu moartea. Oamenii de ştiinţă Europeni fac moartea nemuritoare. Politicie­nii Europeni lucrează pentru moarte. Dascălii Europeni sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii Europeni răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii Europeni poartă stindardul morţii. Europa moder­nă este sinonimă cu moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte.220

În vremea noastră, toate tind spre întreg, spre adunare, spre colectivi­tate. Popoarele iau ca pildă alte popoare. Europa l-a trădat pe Dumnezeu şi, astfel, a trădat şi toate popoarele. 240

Recomand tuturor celor care vor să lepede lanţurile manipulării mediatice să citească această carte… Danion Vasile

 

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sfantul Nicolae Velimirovici despre Europa

  1. roxdana says:

    Doamne ajuta!!! As vrea tare mult sa gasesc cateva din scrierile acestui Sfant in limba sarba!!! De preferat cele al caror mesaj e cel de mai sus: ‘modernizare’ cu pretul departarii de Biserica si Adevar, etc., intr-un limbaj accesibil celor care nu-L simt inca pe Dumnezeu … Ma poate ajuta cineva??? Multumiri si cu Dumnezeu inainte!!!

  2. Pingback: SFANTUL NICOLAE VELIMIROVICI DESPRE EUROPA « un blogger SCEPTIK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>