ORTODOXIA ŞI PROVOCĂRILE GLOBALIZĂRII

(Material din revista “Lumea credinţei”, noiembrie – 2007) 

Globalizarea este mişcarea spre unitate, spre depăşire a baricadelor etnice şi religioase. Promotorii globalizării sunt personalităţi importante, lideri de opinie, oameni politici, sociologi, economişti, oameni de cultură. Din perspectivă ortodoxă însă, acest fenomen are conotaţii negative. În globalizare se întrevede lupta pentru instaurarea noului guvern mondial şi a unui conducător mondial. Dacă, din punct de vedere laic, lumea merge spre bine, din perspectivă ortodoxă se consideră că lumea merge, cu paşi înceţi dar siguri, spre dezastrele proorocite de Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă. Mitropolitul Vladimir Cantarean a spus: „Pur şi simplu trebuie să vedem ce corespunde normelor ortodoxe şi să spunem: «Fraţilor, de cele ce nu corespund normelor credinţei trebuie să ne lepădăm.” De aceea problema noastră şi piatra unghiulară a concepţiei Bisericii Ortodoxe asupra proceselor globalizării constă în a lupta pentru dreptul de a fi creştini ortodocşi şi de a predica credinţa noastră».”

 „Stăpânirea vine de la Dumnezeu, şi până când ea rămâne în Dumnezeu şi sub Dumnezeu şi cu Dumnezeu – este binecuvântată. Părăsindu-L pe Dumnezeu, ea se transformă în violenţă – prin aceasta supunându-se pe sine puterii antidumnezeieşti – adică diavolului.”

Cuviosul Iustin Popovici

Slujitori şi teologi din Moldova, Rusia, România şi Grecia s-au întâlnit luni, 15 octombrie, la Sala cu orgă din Chişinău, la conferinţa teologică cu tema „Provocările globalizării”. Manifestarea s-a desfăşurat cu binecuvântarea şi participarea Mitropolitului Vladimir, fiind prezenţi preoţi şi credincioşi din toate colţurile ţării. Înalt Prea Sfinţia Sa a menţionat: „Timpurile de astăzi în care ne-a dat Domnul să trăim sunt fără precedent în istoria omenirii. Procesele globalizării au cuprins întreaga lume, trezind multe controverse, nelinişti şi chiar temeri. Ele vizează atât destinul Bisericii Ortodoxe în general, cât şi al fiilor ei duhovniceşti în particular… Biserica are nevoie de curaj şi bărbăţie nu doar pentru a-şi apăra unitatea canonică şi interesele canonice, ci şi pentru a mărturisi în faţa întregii lumi în ce şi cum noi credem. Fără această mărturisire, lumea nu mai are şanse şi este sortită pieirii. Trebuie cu glas tare să spunem celor care încă se îndoiesc că Biserica este stâlpul adevărului.

În continuare Christos Oikonomou, profesor al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic, Grecia, a prezentat un material cu tema: „Globalizarea şi teologia Sfântului Apostol Pavel”: „Globalizarea este un cuvânt auzit în fiecare zi în toată lumea. Acest termen îşi are elementele sale pozitive şi negative. Noi trebuie să răspundem în ce măsură putem rezista acestei provocări. Biserica Ortodoxă are o concepţie despre faptele ce au loc în lumea contemporană. Această viziune ne vom strădui să o răspândim în fiecare colţ al lumii întru salvarea omenirii”.

Scriitorul şi editorul român Danion Vasile a venit cu discursul „Ortodoxia în Babilonul european”, în care a subliniat „pericolul de a ne lăsa păcăliţi de o mentalitate anticreştină în UE”, vorbind despre „construcţia unei Europe care refuză creştinismul”. Egumenul Pafnutie, duhovnicul mănăstirii Răciula, s-a referit la „Influenţa nefastă a proceselor globalizării asupra obştilor monahale”

Protoiereul Anatolie Cibric a abordat tema: „Compromisul – o formă a trădării”, venind cu un îndemn: „Venim către Sinod cu următoarea rugăminte: «Să fie convocată adunarea generală a Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu scopul de a răspunde la întrebări duhovniceşti de ultimă oră, între care: Luând în considerare atacurile necontenite la adresa Ortodoxiei şi a valorilor ei, să se dea un răspuns clar: suntem noi, ortodocşii, în stare de război sau nu. Această declaraţie oficială în formă de enciclică este prerogativa ierarhilor Bisericii şi are menirea să cheme poporul la pocăinţă şi la conştientizarea marelui pericol ce vine odată cu globalizarea»”.

Cei prezenţi au avut posibilitatea să vizioneze un film cu sfaturi duhovniceşti ale părintelui arhimandrit Iustin Pârvu din România.

Domnul Benedict Ciubotaru a prezentat raportul „Republica Moldova în procesul de integrare internaţională: „Principala provocare este să renunţăm la adevăr. Să acceptăm că orice minciună e adevăr, că orice religie este purtătoare de adevăr şi că Ortodoxia este doar una din căi. Din păcat se face o normă. Nu poţi fi creştin ortodox şi totodată adept al globalizării. Corneliu Busuioc, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru dezvolare rurală, a vorbit despre „Schimbările climei ca efect al proceselor globalizării”.

Prea Sfinţitul Ipolit, Episcop de Hust şi Vinogradov, s-a referit la „Principiile globalizării ca provocare a creştinului ortodox”: „Globalizarea nu este de temut. Acea provocare pe care ne-o face globalizarea pare un rău îngrozitor la prima vedere, dar dacă ai în inimă decizia fermă de a nu o accepta eşti salvat. Important este să ai tăria duhului şi puterea rugăciunii. Credinţa este un act de eroism pentru raţiunea umană”.

 

(material extras de pe http://www.mitropolia.md/index_news_rom.htm)

 

„Pentru Biserică, Dumnezeu totdeauna e pe primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul doi. Trebuie să ascultăm de oameni cât timp nu sunt împotriva lui Dumnezeu şi a poruncilor Lui. Dar când oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu şi a poruncilor dumnezeieşti, Biserica trebuie să se împotrivească. Dacă ea nu procedează astfel, ce Biserică  mai e şi asta? Oare reprezentanţii Bisericii, dacă nu procedează astfel, oare mai sunt ei reprezentanţii apostoliceşti ai Bisericii?  A se îndreptăţi în acest caz cu aşa-zisa iconomie bisericească înseamnă nu altceva decât a-L trăda în ascuns pe Dumnezeu şi Biserica Sa. O astfel de iconomie este pur şi simplu o trădare a Bisericii lui Hristos.” – Cuviosul Iustin Popovici

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

4 Responses to ORTODOXIA ŞI PROVOCĂRILE GLOBALIZĂRII

 1. valy0017 says:

  E nevoie in realitate de cativa nebuni pentru Hristos, de cativa sfinti si toate vor reveni la normal … sau macar aproape normal…

 2. aalex says:

  „Pentru Biserică, Dumnezeu totdeauna e pe primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul doi.”(Cuviosul Iustin Popovici)…asadar sa nu ne panicam,ci sa ramanem intru Hristos.Tari si fermi in credinta noastra;sub ascultarea continua a duhovnicului.Doamne ajuta!

 3. nope says:

  “Dacă, din punct de vedere laic, lumea merge spre bine, din perspectivă ortodoxă se consideră că lumea merge, cu paşi înceţi dar siguri, spre dezastrele proorocite de Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă.”

  si de ce ne-ar fi frica?nu dorim ca sa trecem mai repede prin timpul apoclipsei,numai sa vina Iisus sa judece vii si mortii?
  sa scapam de aceasta lume in are sintem nevoiti s suferim in fiecare zi din pricina celor pacatosi?

 4. maria says:

  am dori sa veniti si la buzau sa tineti o conferinta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>